Velkommen til pårørende! Fremhævet

Skrevet af

pso forsideAf Kurt Faber- Chef for CFD

PSO-Borger.dk er et fælles forum for borgere, pårørende og det pædagogiske personale under PSO på CFD.
Formålet med siden er, at gøre Internettets muligheder tilgængelige for alle - også mennesker med funktionsnedsættelser. PSO-Borger skal skabe rammer for dialog mellem borgerne, hinanden, familie og medarbejdere, uafhængigt af geografiske afstande. PSO-Borger skal også skabe netværksgrupper på tværs af CFD og i de forskellige huse. Og have en side hvor vi kan samle og dele viden om brugerrettet IT og pædagogiske metoder, så vi kan blive endnu bedre fagligt rustet inden for det område...

Hjemmesiden er offentlig, men brugersider er beskyttet med et rettigheds system. Borgeren kan selv tilmelde sig eller med hjælp fra medarbejderne, men alle skal godkendes af web administrator. Så hvis man ikke har noget med CFD at gøre, bliver man ikke godkendt til at komme ind på siden...

Siden giver mulighed for at borgeren kan kommunikerer med sin omverden ved brug af skrift, billeder og/eller videoer. Borgerens Livshistorien eller egen fortællinger forbliver let tilgængelig også ved medarbejderskift eller flytning. Borgeren kan bruge siden til at skabe nye relationer, fastholde netværk og til formidling af oplevelser. Siden giver mulighed for at borgeren kan oprette begivenheder og på den måde inviterer side venner til sin fødselsdag eller en anden begivenhed.

Siden giver de pårørende en større mulighed for, at følge med i hvad der sker af aktiviteter og nye tiltag inden for PSO. De kan følge de forskellige aktiviteter sammen med borgeren og opnå større indblik i borgerens hverdag på CFD. De pårørende kan nemt gå ind og danne sig et overblik over de forskellige aktiviteter der er på CFD, så de kan se hvilken begivenheder borgeren skal deltage i og efterfølgende se billeder fra denne begivenhed. Siden kan bruges til at understøtte kommunikationen med borgeren gennem brug af billeder og video. Dette kan styrke pårørende samarbejdet gennem dokumentation, dialog og inddragelse i netværksgrupper.

Pso-borger.dk er allerede godt i gang, den 1. august 2012 startede siden, der er en del medarbejder og borgere inde på siden. Så nu er tiden kommet til de pårørende bliver en del af PSO-Borger.dk.

Kurt Faber- Områdechef CFD's sociale tilbud

Læst 3634 gange